Home

Tag conversion

Làm thế nào để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho việc kinh doanh trực tuyến của bạn ?

Wed, 03/07/2013, 09:06:46
Làm thế nào để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho việc kinh doanh trực tuyến của bạn ? Cùng với sự xuất hiện của rất nhiều tiến bộ kĩ thuật ngày nay, các doanh nghiệp cũng đang thay đổi cách thức kinh doanh của mình - kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến đang phải đối mặt với việc tỷ lệ chuyển đổi thấp, chỉ khoảng 2-3%; ...

Tỉ lệ chuyển đổi là gì?

Mon, 25/02/2013, 17:46:35
Tỉ lệ chuyển đổi là gì? Trong Online Marketing, tỉ lệ chuyển đổi (Conversion rate - CR) là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email… Những hành động này như là những mục tiêu hướng tới của người quản trị web, nhà marketing hay ...