Tỉ lệ chuyển đổi là gì?

Trong Online Marketing, tỉ lệ chuyển đổi (Conversion rate - CR) là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email… Những hành động này như là những mục tiêu hướng tới của người quản trị web, nhà marketing hay biên tập viên nội dung.

Tỉ lệ chuyển đổi  = Số lượng chuyển đổi / Tổng khách truy cập

Như vậy, với mỗi loại mục tiêu chuyển đổi (như mua hàng) bạn lại có một tỉ lệ chuyển đổi của nó. Chuyển đổi (conversion) ở đây được định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng nhà marketing, quản trị website… Đối với marketer, thì chuyển đổi có thể là hành động thanh toán sản phẩm, hành động đăng ký dịch vụ… Đối với người biên tập nội dung, chuyển đổi có thể là đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin…

Trong Google Analytics, để thống kê được số lượng chuyển đổi, bạn phải đặt mục tiêu đích để nhận dạng chuyển đổi thành công. Google đưa ra 3 loại mục tiêu:

- Url đích: Nhận diện sự chuyển đổi qua một url đích, khi đó khách truy cập tới url này Google Analytics sẽ ghi nhận là một sự chuyển đổi thành công.

- Thời gian truy cập của khách

- Số trang khách truy cập: Ví dụ ghi nhận chuyển đổi của những khách đã truy cập từ 3 trang trở lên.

Nếu bạn gặp khó khăn khi xác định và theo dõi chuyển đổi trên website, hãy email cho chúng tôi để được hỗ trợ. Email VietnamBIZ: support@vietnambiz.com

Tags: , , ,