Home

Tag tinh nang

Các tính năng ưu việt của Subiz

Sat, 13/04/2013, 10:08:21
Bạn có biết rằng: - 44% khách online chia sẻ rằng nếu được chat trực tiếp với người bán hàng trên website, tỷ lệ mua hàng của họ sẽ cao hơn. - 63% khách hàng có xu hướng quay trở lại website có cài đặt phần mềm chat trực tuyến. - 38% khách trực tuyến tiết lộ rằng ...