Home

Tag marketing online

10 điều lưu ý trong Marketing online 2014

Fri, 11/04/2014, 17:35:12
10 điều lưu ý trong Marketing online 2014 Thực tế là Marketing online luôn đòi hỏi thay đổi và sáng tạo, chiến thuật marketing của năm nay không thể áp dụng cho năm kế tiếp. Dưới đây liệt kê danh sách những việc bạn cần chuẩn bị khi bắt tay vào việc áp dụng những chiến thuật marketing online: 1. Responsive Design Các thiết bị di ...