Home

Tag casestudy

Remarketing với Subiz

Fri, 03/05/2013, 15:14:58
Subiz là phần mềm hỗ trợ trực tuyến đầu tiên của Việt Nam do Vietnambiz xây dựng từ cuối năm 2012. Bên cạnh các tính năng nổi bật như chủ động trò chuyện với khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng ngay tại thời điểm hỗ trợ… Subiz còn thu thập và lưu ...

Casestudy: Giảm tỷ lệ bouce rate/ exit trên website

Thu, 02/05/2013, 10:31:10
Khi trang web của bạn có tỉ lên Bounce rate (tỉ lệ thoát - tỉ lệ visitors vào website và đi ra luôn) cao, ta cần làm gì để cải thiện nó? Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một cách giúp bạn cải thiện tình trạng này. Nếu trang web của bạn có tỉ lệ ...