Home

Tag

Trải nghiệm của khách hàng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp ngày nay

Mon, 21/10/2013, 15:33:09
Trải nghiệm của khách hàng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp ngày nay Nhìn chung, các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa thích nghi thực tế rằng ở thời đại Internet bùng nổ, sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng hơn cả sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, ý kiến, nhận xét của những khách hàng sau khi sử dụng ...