Home

Tag

Subiz - Một phần mềm bán hàng trực tuyến

Tue, 30/09/2014, 16:14:40
Subiz -  một phần mềm hỗ trợ khách hàng trực tuyến giúp bạn trò truyện với từng khách truy cập. Nhưng ở một vài website, nó được sử dụng như là một phần mềm bán hàng trực tuyến ( online ). Vậy nó có gì khác? Và nó phù hợp cho những mô hành nào? Để ...

Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng?

Fri, 16/10/2009, 15:43:00
Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng? Gồm có 6 công đoạn sau: Khách hàng, từ một máy tính tại một nơi nào đó, điền những thông tin thanh toán và điạ chỉ liên hệ vào đơn đặt hàng (Order Form) của Website bán hàng (còn gọi là Website thương mại điện tử). Doanh nghiệp nhận được yêu cầu mua hàng hoá hay ...

Thương mại điện tử và ứng dụng trong marketing

Fri, 16/10/2009, 09:58:37
Thương mại điện tử và ứng dụng trong marketing Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, bên cạnh những phương tiện quảng cáo truyền thống như TV, báo, tạp chí, Internet đóng vai trò quan trọng và là một phương tiện hiệu quả, tiết kiệm trong việc xây dựng nhận thức của người tiêu dùng đối với ...