Home

Tag

Subiz - Một phần mềm bán hàng trực tuyến

Tue, 30/09/2014, 16:14:40
Subiz -  một phần mềm hỗ trợ khách hàng trực tuyến giúp bạn trò truyện với từng khách truy cập. Nhưng ở một vài website, nó được sử dụng như là một phần mềm bán hàng trực tuyến ( online ). Vậy nó có gì khác? Và nó phù hợp cho những mô hành nào? Để ...

Tám quy tắc bán hàng trực tuyến

Wed, 14/10/2009, 15:09:11
Tám quy tắc bán hàng trực tuyến Nếu bạn định chuyển trang web của công ty từ chỗ chỉ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ thành một nơi bán hàng hiệu quả và năng động, hay thậm chí là chỉnh sửa lại cửa hàng trực tuyến hiện tại, thì luôn có những nguyên tắc bất di bất dịch mà bạn ...