So sánh giữa Subiz và Yahoo message/Skype trong support khách hàng

Trong thương mại điện tử, việc support tới từng visitor để họ trở thành khách hàng là thành tố thiết yêu và cũng là sự cạnh tranh giữa các website. Nhưng công việc này vẫn còn ở thời kỳ sơ khai và chưa đạt tới sự chuyên nghiệp nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Điển hình của sự chưa chuyên nghiệp mà các bạn có thể thấy đó công việc Support bây giờ đang phụ thuộc rất nhiều vào Yahoo Message/Skypy. Những công cụ này cũng có những mặt mạnh và sự phù hợp của nó. Nhưng tại thời điểm hiện tại chúng tôi nghĩ rằng nó có sự tụt hậu đáng kể so với những phâm mềm chuyên dụng. Bạn có thể xem bảng so sánh dưới đây để tham khảo:

So sánh khi sử dụng Yahoo Message/Skype và Subiz

Chúng tôi dựa vào những chức năng có bản cần thiết cho việc Live Support. Các bạn đã biết, Yahoo Message/Skype không phải là những phần mềm thiết kế để dành cho Live Support. Chúng tôi khuyến nghị, bạn thử sử dụng Subiz Live Chat song song với Yahoo Message/Skype để có thể thấy rõ hơn sự khác biệt.

Xem thêm về Subiz Live Chat tại đây