VietnamBIZ

Phát triển công nghệ

Với định hướng công nghệ là nền tảng, VietnamBIZ tập trung mạnh vào nghiên cứu để đem lại những sản phẩm công nghệ tối ưu nhất. Hiện chúng tôi đang phát triển các nhóm giải pháp sau:

Nhóm giải pháp Marketing.

 • Email Marketing - Quảng bá qua email.
 • Search Engine Optimization - Tối ưu hóa website.
 • Search Engine Advertising - Quảng bá trên công cụ tìm kiếm.
 • Social Marketing - Quảng bá qua mạng xã hội.

Nhóm giải pháp hỗ trợ bán hàng

 • Thương mại điện tử và tự động hóa quá trình bán hàng.
 • Live support (Live chat) - Hỗ trợ khách hàng trực tuyến.
 • Support ticket.
 • CRM - Quản lý khách hàng.
 • Giải pháp thanh toán trực tuyến.

Nhóm giải pháp quản trị doanh nghiệp:
Bao gồm việc triển khai những ứng dụng: Email Công ty, Quản lý nhân sự, quản lý nguồn lực, khách hàng, đơn hàng… và được đồng bộ với nhau. Những ứng dụng này được triển khai trên nền tảng Cloud Computing (điện toán đám mây) giúp tiết kiệm chi phí, đáp ứng những bài toán phức tạp, bảo mật và truy xuất tại mọi nơi.

Nhóm giải pháp hỗ trợ website

 • Automatic Backup Website - Tự động sao lưu dữ liệu website.
 • Monitor Website - Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động của Website.

Để áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn, hãy bắt đầu bằng việc liên hệ với VietnamBIZ tại đây.