Home

Tuyển Dụng

Lập Trình Viên PHP Web Developer

Mon, 25/02/2013, 16:00:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -  Xây dựng website bằng ngôn ngữ PHP - Phát triển các ứng dụng web - Công việc cụ thể được giao bởi Trưởng phòng và quản lý dự án phòng kỹ thuật của công ty và trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn. YÊU CẦU: - Kiến thức cơ bản về thuật toán, ...

Lập Trình Viên PHP Web Developer

Thu, 23/08/2012, 10:16:46
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -  Xây dựng website bằng ngôn ngữ PHP - Công việc cụ thể được giao bởi Trưởng phòng và quản lý dự án phòng kỹ thuật của công ty và trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn. YÊU CẦU: - Kiến thức cơ bản về thuật toán, cấu trúc dữ liệu; - Xây ...

Nhân viên thiết kế đồ họa Website

Fri, 03/02/2012, 11:08:20
Mô tả công việc - Tham gia phân tích và thiết kế chức năng website - Thiết kế giao diện website trong các lĩnh vực Du lịch, Bất động sản & các website thương mại điện tử. - Xây dựng các bản mô tả chức năng trong bản thiết kế - Thực hiện các công việc từ người quản ...

Tuyển lập trình viên PHP Web Developer

Fri, 03/02/2012, 10:53:07
Mô tả công việc: -  Xây dựng website bằng ngôn ngữ PHP - Công việc cụ thể được giao bởi Trưởng phòng và quản lý dự án phòng kỹ thuật của công ty và trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn. Kỹ năng, kinh nghiệm: - Kiến thức cơ bản về thuật toán, cấu trúc ...

02 Nhân viên kinh doanh khai thác dịch vụ trên hệ thống Website của dự án Bất động sản

Thu, 10/02/2011, 15:15:05
Công ty cổ phần giải pháp trực tuyến VietnamBIZ (Tên tiếng Anh là VietnamBIZ Online Solutions corp, tên viết tắt là VNB corp). VietnamBIZ là một công ty trẻ được thành lập tháng 11/2007, với đội ngũ trẻ và năng động. Các ngành nghề kinh doanh chính là: - Thương mại điện tử, các giải pháp về thương mại ...

03 Nhân viên thiết kế đồ họa Website

Mon, 11/02/2002, 04:03:10
Mô tả công việc - Tham gia phân tích và thiết kế chức năng website - Thiết kế giao diện website trong các lĩnh vực Du lịch, Bất động sản & các website thương mại điện tử. - Xây dựng các bản mô tả chức năng trong bản thiết kế - Thực hiện các công việc từ người quản ...

02 nhân viên kinh doanh khai thác dịch vụ trên hệ thống Website của dự án Bất động sản

Mon, 11/02/2002, 03:54:48
Công ty cổ phần giải pháp trực tuyến VietnamBIZ (Tên tiếng Anh là VietnamBIZ Online Solutions corp, tên viết tắt là VNB corp). VietnamBIZ là một công ty trẻ được thành lập tháng 11/2007, với đội ngũ trẻ và năng động. Các ngành nghề kinh doanh chính là: - Thương mại điện tử, các giải pháp về thương mại ...