Các bước để bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến không còn là xa lạ, nó có những thế mạnh lớn mà rất nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng để kinh doanh tốt hơn. Subiz – Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến – tổng hợp lại một quy trình chung nhất và thể hiện tại infographic dưới đây. Nó được áp dụng cả trong bán buôn/bán lẻ; Bán sản phẩm /dịch vụ…

Bước 1: Marketing đưa khách truy cập đến website

Bước 2: Tăng cường tương tác giữa web và khách truy cập để tìm kiếm cơ hội

Bước 3: Xác định khách hàng tiềm năng thực sự

Bước 4: Thực hiện bán hàng

Bước 5: Giao sản phẩm và dịch vụ

Bước 6: Nhờ giới thiệu tới người khác

Click vào ảnh để xem ảnh lớn

Các bước của bán hàng trực tuyến

Các bước của bán hàng trực tuyến